Nhạc Linh Nga Niê KĐăm

Bài hát Linh Nga

Ngã sáu tôi yêu ( Ta Ri na hát)
Chào hạ ( Quang Hiêú hát )
Niềm tin trong tôi ( Y Moan hát )
Tình ca cao nguyen ( Kđick hát)
Rồi một chiều xa ban mê ( Ánh Tuyết hát)

Cơn mưa xanh ( Từ Hiền Trang hát)
Lời cây đàn đá ( Nguyễn Hồng hát)
Nhớ tháng ba ( H’Zi na hát)
Tuần tra ( Minh Tài hát)
Đêm pơ thi ( Y Joel hát)
Lời ching đã xa ( Y Moan hát)
Đêm biên cương nghe em hát dân ca ( Thúy Hạnh hát)
Điệu val của gió ( Lý Nhung hát)
Trăng chiều Ban Mê ( Ka THiếu hát)
Tiếng chim Tlang pút ( H’Diaman Ê Ban hát)
Nhớ ( Mai Trang hát)
Mưa cao nguyên
Lối ngọc lan ( H’Zi Na hát)
Huyền thoại sau cánh rừng ( Ta Ri Na hát)
H’Linh ơi, chờ em ( Y Ga Ria hát)
H’Linh hát trên dòng Srêpok ( Lý Nhung hát)
Hát ru ( Lý nHung hát)
Cao nguyên say ( Quang Huy & tốp nữ)
Bình yên tiếng chuông chùa ( Lý Nhung hát)
Trên đỉnh núi ( Minh Tài hát)
Đêm biên cương nghe em hát dân ca
Ngày xa trường ( Minh Quang hát)
Mênh mang chiều cao nguyên. ca sĩ Điểu Nap bu Nong
Hát ru . ca sĩ Thùy Dung
Đưa em về bản . ca sĩ Đức Chính
Cơn mưa học trò. ca sĩ Sao Mai
Tuần tra . Thơ trần Đăng Khoa. ca sĩ Minh Tài